Πολιτική ακυρώσεων

Εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, η Περιήγηση ή το πακέτο ή οποιοδήποτε προϊόν που ακυρώθηκε χωρίς την απαιτούμενη προειδοποίηση υπόκειται σε τέλος ακύρωσης σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

 1. Σύντομες περιηγήσεις: για ημερήσιες και μισής μέρας περιηγήσεις, επιστροφή χρημάτων θα γίνει εάν η ακύρωση γίνει μέχρι και 48 ώρες πριν από την ημερομηνία και ώρα έναρξης της υπηρεσίας. Στην τυχόν ακύρωση εντός 2 ημερολογιακών ημερών πριν από την έναρξη των υπηρεσιών θα υπάρξει χρέωση με ακυρωτικά 100% (χωρίς επιστροφή χρημάτων).
 2. Πολυήμερες περιηγήσεις – Πακέτα: Για πολυήμερες περιηγήσεις ή πακέτα μπορείτε να ακυρώσετε την κράτησή σας έως και 14 ημέρες πριν αρχίσει η υπηρεσία. Δεν θα υπάρξει επιστροφή χρημάτων για ακυρώσεις που έγιναν λιγότερο από 14 ημέρες πριν από την έναρξη της υπηρεσίας.
 3. Ιδιωτικές & Ειδικές περιηγήσεις:
  – Ακύρωση πέραν των 30 ημερολογιακών ημερών πριν από την έναρξη των υπηρεσιών, πλήρης επιστροφή χρημάτων.
  – Ακύρωση μεταξύ 30 και 16 ημερολογιακών ημερών πριν από την έναρξη των υπηρεσιών: Θα χρεωθείτε το 10% του συνολικού κόστους της υπηρεσίας.
  – Ακύρωση μεταξύ 15 και 7 ημερολογιακών ημερών πριν από την υπηρεσία: θα χρεωθείτε με 50% του συνολικού κόστους της υπηρεσίας.
  – Ακύρωση μεταξύ 6 ημερών έως την ημέρα της έναρξης των υπηρεσιών: Θα χρεωθείτε το 100% του συνολικού κόστους της υπηρεσίας (καμία επιστροφή χρημάτων).